Opleiden

Om de regio Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst te kunnen blijven voorzien van voldoende en goed opgeleide professionals, biedt het Zorghuis van de Toekomst een omgeving waar huidige en toekomstige professionals goed opgeleid kunnen worden. Opleiden in het Zorghuis van de Toekomst staat voor persoonlijke ontwikkeling, arbeidsontwikkeling en baanontwikkeling en wordt op verschillende niveaus aangeboden.

HD_M384_04
AdobeStock_29961581
Cirkels

Verschillende niveaus

Voortgezet onderwijs (vo) – mbo – hbo. Om de aansluiting tussen zorg- en welzijn opleidingen op verschillende onderwijsniveaus zo soepel mogelijk te laten verlopen zet het Zorghuis van de Toekomst in op het borgen van deze doorlopende leerroute.

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) houdt in dat mensen zichzelf steeds blijven uitdagen door op welk punt van hun carrière en leven ook, een opleiding of cursus te volgen. Binnen het Zorghuis van de Toekomst zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Bijscholen

  • Zij-instroom

 

Bijscholen

 

Bijscholing in het Zorghuis van de Toekomst richt zich op professionals die werken in de zorg- en welzijnssector. Door praktijk en theorie bij elkaar te brengen vormt het Zorghuis van de Toekomst een plek waar iedereen van elkaar kan leren.

Door de aanwezigheid van verschillende onderwijsniveaus hebben zorgmedewerkers de mogelijkheid om hun theoretische en praktische kennis en vaardigheden steeds up-to-date te houden en zich steeds verder te ontwikkelen. Door hun betrokkenheid bij het Zorghuis van de Toekomst zorgen zij voor een duurzame uitwisseling tussen praktijk en theoretische kennis.

Daarnaast zijn zij doorlopend op de hoogte van de nieuwste zorginnovaties die aanwezig zijn. Op deze manier kunnen zorgmedewerkers eveneens ingezet worden in het onderwijs om hun kennis en ervaring te delen met leerlingen/studenten.

In de ontwikkeling van het concept Zorghuis van de Toekomst is bijscholing ofwel ‘Leven Lang Ontwikkelen’ een onderdeel dat nader uitgewerkt wordt.

 

medical-students-with-pad-and-laptops-in-auditoriu-2021-08-26-15-30-41-utc
Cirkels

Ben jij leerling of student?

Of het nu gaat om een keuzedeel, een praktijkcasus of loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (LOB), het Zorghuis van de Toekomst helpt en denkt graag met je mee. 

Keuzedelen

Met het kiezen van een keuzedeel kan jij jouw kennis over een vervolgopleiding verbreden of verdiepen. Het kiezen van een keuzedeel is verplicht en er zijn veel mogelijkheden om tot de juiste keuze te komen.

Het Zorghuis van de Toekomst biedt een uitvoeringsplek voor keuzedelen die gericht zijn op de Zeeuws-Vlaamse, maar ook bredere Zeeuwse context. Door de aanwezigheid van (zorg)technologie worden in het Zorghuis van de Toekomst ook keuzedelen zoals Zorg en Technologie aangeboden/mede vormgegeven.   

Meer informatie

 

Praktijkcasussen

Het Zorghuis van de Toekomst biedt ruimte om samen praktijkcasussen voor te bereiden en uit te werken. Hierin kunnen leerlingen/studenten samen met zorgmedewerkers aan verschillende praktijkcasussen werken. Deze casussen omvatten soms meer dan alleen zorggerelateerde vraagstukken.

Wanneer de context van een praktijkcasus of (deel)project breder is, kunnen naast mbo-zorgprofessional en hbo-Verpleegkunde studenten ook andere studenten aansluiten. Zo kan er een cross-over tussen opleidingen gemaakt worden. Door de praktijkcasus of het (deel)project centraal te stellen en de betrokken opleidingen erbij te betrekken vindt kennis uitbreiding plaats tussen verschillende niveaus en verschillende disciplines.

LOB-programma

Met loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (LOB) krijg jij meer zicht op jouw kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren.

Binnen het Zorghuis van de Toekomst kunnen VO Zeeuws-Vlaanderen en Scalda in samenwerking met bijvoorbeeld Tragel en ZorgSaam opdrachten ontwikkelen, die aansluiten bij de zorg en bij de regio Zeeuws-Vlaanderen. Een voorbeeld van een LOB-activiteit binnen het Zorghuis van de Toekomst kan zijn dat je door middel van interviews moet onderzoeken wat het betekent om bij ZorgSaam te werken. Het Zorghuis van de Toekomst kan op deze manier door middel van LOB-activiteiten leerlingen/studenten kennis laten maken met Zeeuws-Vlaamse zorg- en welzijnsinstellingen.

 

 

Wil jij werken in de zorg?

Kijk op de website van onze partners voor vacatures.

Tragel    ZorgSaam

 

P8en9 - Veilige zorg - IMG_4236
student-raising-hand-in-classroom-at-the-high-scho-2021-08-29-11-16-03-utc
Cirkels

Hybride Zorgopleider

Kriebelt het om jouw vakkennis over te brengen aan nieuw talent? De cursus Hybride Zorgopleider biedt jou de kans om het onderwijs en de praktijk dichter bij elkaar te brengen, wat zowel de onderwijswereld als zorgorganisaties ten goede komt.

In dit unieke traject word je opgeleid tot zorgopleider binnen het onderwijs. Hybride zorgopleiders zijn zowel werkzaam in de praktijk als het onderwijs. Hoe waardevol is het om jouw vaardigheden, actuele kennis en ervaring vanuit de praktijk te delen met nieuw talent, om zo een aankomende generatie te enthousiasmeren voor jouw vak?  

 

Onderzoek

 

Het Zorghuis van de Toekomst biedt naast onderwijsmogelijkheden ook de mogelijkheid tot het uitvoeren van onderzoek. Onderzoek in het Zorghuis van de Toekomst kan breed ingestoken worden, maar de aanwezigheid van innovatieve (zorg) technologie maakt het mogelijk om dit thema een speerpunt te maken.

Onderzoek is hier een breed begrip en omvat zowel kleine praktische onderzoeksprojecten als meerjarig wetenschappelijk onderzoek. Ongeacht de vorm van onderzoek biedt het Zorghuis van de Toekomst door de diversiteit van aangesloten actoren in de vorm van (technologie) bedrijven, onderwijsinstellingen, (zorg)organisaties, de overheid en zorgvragers/verleners, een ideale context om onderzoek in uit te voeren. 

De vraagstelling kan steeds aangepast worden aan de onderwijsvorm of het onderwijsniveau.

 

AdobeStock_269803062
Cirkels