Over ons

Wie zijn we en wat doen we?

Om zorg voor alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst toegankelijk te houden, zijn er voldoende en goed opgeleide professionals nodig. Het project Zorghuis van de Toekomst heeft als doel om hier samen met partners voor te zorgen dat de (toekomstige) zorgmedewerker in de regio opgeleid, bij- of nageschoold kan worden. In de praktijk betekent dit dat het Zorghuis van de Toekomst een ontmoetingsplek voor iedereen binnen de zorg is, namelijk voor de:

 • Zorgmedewerkers

 • Zorgaanbieders

 • (Zorg en welzijn) leerlingen en studenten

 • Zorgvragers en mantelzorgers 

 • Bedrijven

HD_M352_02

Onze partners

Het Zorghuis van de Toekomst maakt verbindingen met een groot aantal (zorg)instellingen, projecten en bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen en daarbuiten. De partners die het samenwerkingsverband rondom het Zorghuis van de Toekomst vormen zijn:

 • Scalda

 • Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 

 • Stichting Tragel 

 • HZ University of Applied Sciences

 • Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Gedurende het project worden ook andere stakeholders, zoals zorginstellingen en technologische bedrijven, betrokken bij de ontwikkeling en gestimuleerd om aan te sluiten als partner of sponsor van het Zorghuis van de Toekomst. 

Het project wordt gesubsidieerd door:

 • Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen “Zeeuwen zelf aan Zet”

 • Gemeente Terneuzen

 • Campus Zeeland (Provincie Zeeland)

 

Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

 Zeeuws-Vlaanderen heeft onder meer te kampen met bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. Daarom vragen de sociale structuur en cohesie, de leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving met name in Zeeuws-Vlaanderen aanvullend om versterking. De Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ richt zich daarom op het versterken van de sociale dimensie van dit deel van Zeeland, door inwoners te betrekken bij de vraagstukken rond klimaat- en energietransitie, gezondheid en zorgvoorzieningen, kwaliteit van de woon- en leefomgeving en transitie van de landbouw.

Het samenwerkingsverband van Scalda, Stichting ZorgSaam Terneuzen, Stichting Tragel Zorg, HZ University of Applied Sciences en Stichting Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ontvangen subsidie voor het project ‘Zorghuis van de toekomst’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen, Provincie Zeeland en Gemeente Terneuzen. Gezamenlijk met de regio wordt € 650.000 geïnvesteerd.
 

De stuurgroep

De stuurgroep van het Zorghuis van de Toekomst bestaat uit de bestuurders van de partners. De partners in dit project zijn:

 • Scalda: Hendrik-Jan van Arenthals

 • Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen: René Smit

 • Stichting Tragel: Guus Bannenberg

 • HZ University of Applied Sciences: John Dane

 • Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen: Steven van Nispen

 

HD_M384_04
Cirkels
medical-student-working-with-pad-on-the-conference-2021-08-26-15-30-16-utc
Cirkels

Wie zijn we?

De projectgroep

De projectgroep bestaat uit de directeuren/managers vanuit de partners en de projectleiders.

De ontwikkelgroep

Om de verschillende facetten van het Zorghuis van de Toekomst inhoudelijk uit te werken is er een ontwikkelgroep samengesteld. Deze ontwikkelgroep bestaat uit medewerkers vanuit de partners. Er bestaat een vaste ontwikkelgroep die incidenteel aangevuld wordt door ervaringsdeskundigen vanuit de partners of extern wanneer het thema hierom vraagt.

Reis je met ons mee naar de toekomst?

HD_M352_05